Verzekeren

Verzekeren is maatwerk

Tijdens uw leven loopt u financiële risico’s. Zo kunt werkloos of arbeidsongeschikt worden of erger nog, u of iemand van uw dierbaren kan komen te overlijden.  Ook kunnen uw bezitingen verloren gaan door bijvoorbeeld brand, verlies of diefstal of kunt u aansprakelijk worden gesteld voor toegebrachte schade aan derden. Als u zelf deze financiële risico’s niet kunt dragen is een verzekering noodzakelijk. Verzekeringen zijn te verdelen in drie hoofdcategorieën namenlijk: Levensverzekeringen, Inkomensverzekeringen en Schadeverzekeringen.

Het is mijn taak en vak om al deze risico’s nauwkeurig voor u in kaart te brengen.

Bij levensverzekeringen moet u denken aan een overlijdensrisicoverzekering waarbij een bedrag wordt uitkeert bij onverhoopt overlijden. Ook bestaat er een levensverzekering, de “gemengde verzekering”, die niet alleen uitkeert bij overlijden maar ook, bij nog in leven zijn, een van te voren afgesproken kapitaal op einddatum van de verzekering.

Door de toenemende concurrentie zijn de premies voor overlijdensriscoverzekeringe fors gedaald!

Een inkomensverzekering voorziet in een uitkering inden u tijdens uw werkzame leven onverhoopt werkloos of arbeidsongeschikt wodt. Hiermee dekt u een eventuele inkomensterugval af.

Ik kan zowel de particulier als zelfstandigondernemer een inkomensvoorziening aanbieden tegen uistekende voorwaarden en een betaalbare premie!

Schadeverzekeringen zijn die verzekeringen die uitkeren indien er zich een “onzeker” voorval voordoet zoals bijvoorbeeld diefstal, brand een autoschade of ander van buitenkomend onheil.

Autoverzekering:

Tegenwoordig zijn er veel internetaanbieders met een (voordelige) autoverzekering. Echter mist u veelal de expertise en ondersteuning indien er zich onverhoopt een schadegeval voordoet. Vanaf heden kunt u nu ook, via mijn website, snel en eenvoudig, een autoverzekering aanvragen die prima kan concurreren met de internetaanbieders, maar nu met de ondersteuning die u van mij gewend bent. Het enige wat u hoeft te doen is in de menubalk te klikken op autoverzekering en de gewenste verzekering aan te vragen. Ook een eventuele schade kunt u snel en eenvoudig via deze pagina regelen. Bij eventuele vragen, mag u mij altijd bellen of mailen!

U bent bij mij aan het juiste adres als het gaat om al uw particuliere verzekeringen met uitzondering van (brom)fietsverzekeringen.