Starten

Starter op de woningmarkt

Maximale lening: Stel, u wilt voor het eerst van uw leven een woning kopen, dan is de eerste vraag “wat kan ik maximaal lenen” ? Dit is afhankelijk van  het (gezamenlijk) bruto inkomen. Bij het bepalen van de leencapaciteit wordt niet alleen gekeken naar het inkomen, maar is het ook belangrijk om te weten of u nog een lening elders heeft lopen. Ook een eventuele partneralimentatie is van invloed op uw kredietmogelijkheden. Standaard internet toetsingsprogramma’s gaan meestal alleen uit van de wettelijke toetsrente en zijn in de regel onnauwkeuirig. Als u besluit voor het eerst een woning aan te kopen, neem dan contact met mij op. Ik kan dan precies aangeven wat u maximaal kunt lenen en in welke prijscategorie u kunt gaan zoeken op de woningmarkt.

Aankoopbegeleiding: Na veel zoeken op “Funda.nl” en wellicht een aantal bezichtigingen, heeft u een woning gevonden die precies aan uw wensen voldoet.  Maar de vraagprijs ligt boven uw budget. Wat nu? In dat geval kunt u een beroep op mij doen. Indien gewenst, kan ik hierin een belangrijke rol spelen zoals; het beoordelen van de vraagprijs en de voorwaarden waaronder de woning wordt verkocht. Mocht u tot overeenstemming komen met de verkopende partij, zal er een koopovereenkomst moeten worden opgesteld. De vraag is dan; kloppen de voorwaarden zoals deze zijn overeengekomen? Wanneer lopen de ontbindende voorwaarden af? Staan er ook nog kwalitatieve verplichtingen in de overeenkomst of zijn er erfdienstbaarheden van toepassing? U merkt wel, vragen genoeg. Ook hierbij bied ik u ondersteuning en bewaak ik voor u de termijn van de ontbindende voorwaarden en afgesporken leveringsdatum. Uiteraard kunt u mij ook inschakelen als “Gecertificeerd Aankoopbemiddelaar Particuliere Woningen”. Kijk in dat geval even bij “Aankoopbemiddeling”.

Financiering: U heeft de woning gekocht en de koopovereenkomst is getekend. Nu is het belangrijk dat financiering geregeld wordt. Ook hierbij kan ik u van A tot Z begeleiden. Na een zorgvuldige inventarisatie zal ik samen met u een hypotheekadvies samenstellen naar uw wensen en in uw belang. Vervolgens zal ik voor u een hypothecair krediet aanvragen bij een gerenomeerde geldverstrekker. Na acceptatie van de hypotheekofferte en het aanleveren van de benodigde documenten en acceptatie van de noodzakelijke verzekeringen, is het wachten op het “finaal akkoord”.

Passeren: Na het finaal akkoord zal de geldverstrekker de hypotheekstukken naar de door u gekozen Notaris sturen. Deze kan dan vervolgens de hypotheekgelden opvragen. Met de Notaris spreekt u een definitieve passeerdatum af. Meestal is dit de datum zoals in de overeenkomst is genoemd. Indien mogelijk en gewenst, zal ik bij het passeren aanwezig zijn. Er zullen dan twee akte’s passeren, namenlijk  eerst de “Leveringsakte”, hierbij gaat het eigendom en het risico over op u. Na het overhandigen van de sleutels en eventuele garantiebewijzen zal de verkopende partij vertrekken en zal de Notaris vervolgens overgaan tot het passeren van de “Hypotheekakte”. In deze hypothekakte staan alle rechten en plichten welke voortvloeien uit de hypothecaire overeenkomst. Na beperkte voorlezing van deze akte, zal de Notaris en een gevolmachtigde namens de geldverstrekker, de akte ondertekenen en bent u hierna eigenaar geworden van uw nieuwe woning. Wel zal de Notaris nog even aan u vragen of u de nieuwe woning verzekerd heeft tegen brand en stormschade. Ook hiervoor kan ik als adviseur schadeverzekeringen, bemiddelend optreden.

Nazorg: U bent nu eigenaar geworden van een woning, maar ook na het passeren kunnen er nog vragen rijzen zoals; Hoe gaat het nu met de voorlopige belastingteruggaaf en hoe kunnen we gelden uit een eventueel bouwdepot onttrekken. Wanneer worden de verzekeringspremie’s en rentenota afgeschreven? Voor al dit soort vragen kunt u ook na het passeren altijd bij mij terecht. Hiervoor reken ik geen extra kosten.

Voor algehele begeleiding, aanvraag en bemiddeling voor uw hypotheek en het aanvragen van provisieloze verzekeringen, reken ik een vast “all in” tarief van €. 2.750,=. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Dus geen verrassingen achteraf!