Overige diensten

Ontzorgen.

Taxatierapport: De meeste geldverstrekkers eisen een door een erkend instituut gevalideerd taxatie- en in sommige gevallen een bouwkundig rapport. Om u tijdens het hypotheekaanvraag traject te ontzorgen bied ik u de extra service aan om de woning via mijn tussenkomst te laten taxeren en indien nodig bouwkundig te laten inspecteren. Met Maatwerk Woondiensten  heb ik een uiterst scherp tarief kunnen afspreken. Zo kost een  taxatierapport inclusief externe validatie, slechts € 300,= inclusief btw.

Bankgarantie: In de koopovereenkomst staat meestal de bepaling dat er voor een bepaalde datum een “Bankgarantie” moet worden gesteld. Dit tot meerdere zekerheid voor de verkoper voor het geval de koper niet aan zijn afnameverplichting voldoet. Deze garantie wordt meestal gesteld op 10% van de koopsom en dient bij de Notaris te worden afgegeven. Als u over voldoende eigen financiele middelen beschkit , kunt u 10% van de koopsom overmaken naar de behandeld Notaris. Deze verrekent dan bij de overdracht dit bedrag met de te betalen koopsom. Mocht u niet over eigen financiele middelen beschikken, kunt u gebruik maken van de “Bankgarantie service” die ik u kan bieden. In dat geval kan ik er voor zorgen dat de bankgarantie tijdig wordt gesteld door “Nationale Waarborg”. Deze instantie geeft bij de Notaris, namens u, de garantie af. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen ongeveer € 300,=. e.e.a. afhankelijk van de hoogte van de garantie. Ook hierbij kan ik u desgewenst ontzorgen.

Notaris: Met Notariskantoor Actus Notarissen (voorheen Notaris Schmal) te Purmerend heb ik een zeer scherp tarief kunnen afspreken, maar ook namens Notariskantoren elders in de regio, kan ik u een uiterst scherp tarief aanbieden. Uiteraard mag u zelf bepalen bij welk Notaris kantoor u wenst te passeren maar weet dat u hiervoor ook bij mij terecht kunt.

Het is mijn intentie om voor u de kosten zoveel mogelijk te beperken en u te ontzorgen.