Nazorg

Nazorg

Onder nazorg wordt verstaan die zorg welke noodzakelijk is voor eigen klanten en voortvloeit uit bij Op Maat Advies en Financiele Dienstverlening afgesloten hypotheken, schade-, inkomens- of levensverzekeringen zoals:

  • Ondersteuning en advisering bij het bepalen van een nieuwe rentevastperiode
  • Ondersteuning en advisering bij klachten over banken of verzekeraars
  • Ondersteuning en advisering bij belastingvragen aangaande uw hypotheek, verzekering of bancair product
  • Ondersteuning en advisering bij onverhoopt overlijden, werkloosheid, of arbeidsongeschiktheid
  • Ondersteuning en advisering bij onverhoopte betalingsproblemen
  • Ondersteuning en advisering bij relatiebreuk
  • Het up to date houden van via Op Maat Schadeverzekeringen afgesloten verzekeringen
  • Ondersteuning bij en het correct afwikkelen van bij ons gemelde schade(s)
  • Het informeren van mijn klanten over belangrijke (wets-) wijzigingen

Tot slot:

Zodra er sprake is van een nieuwe opdracht tot dienstverlening, zoals een complete financiele inventarisatie of omzetting van uw huidige hypotheek, hanteren wij de op dat moment gelden tarieven zoals op ons tarievenoverzicht staan vermeld. Dit zelfde geldt ook voor nieuw aan te vragen verzekeringsproducten i.c.m. met uw hypotheek.

Voor de noodzakelijke nazorg worden geen extra kostenĀ in rekening gebracht!