Levensverzekering

Wat is precies een levensverzekering?

Bij levensverzekeringen moet u denken aan een overlijdensrisicoverzekering waarbij een bedrag wordt uitgekeerd bij onverhoopt overlijden. Ook bestaat er een levensverzekering, de zogeheten¬†“gemengde” verzekering”, die niet alleen uitkeert bij overlijden maar ook, bij nog in leven zijn, een van te voren geprognosticeerd- of garantiekapitaal op einddatum van de verzekering.

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een “Lijfrenteverzekering” af te sluiten. Deze verzekering is bedoeld om een extra pensioen “in prive” op te bouwen en/of om ervoor te zorgen dat bij onverhoopt overlijden er een nabestaandenuitkering plaatsvindt. Tegenwoordig wordt er ook vaak een aanvullend pensioen opgebouwd middels een zogeheten¬†“Bancaire Lijfrente Opbouwrekening” In dat geval bouwt u een aanvullend pensioen op, echter kunt u hierin geen nabestaandendekking opnemen. Bij onverhoopt overlijden wordt in dat geval alleen het tot dan toe gespaarde bedrag uitgekeerd.

Door de toenemende concurrentie zijn de premies voor overlijdensriscoverzekeringen fors gedaald!