Klachtenprocedure

Klachten

Bij eventuele klachten volg ik de volgende procedure:

  • Na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke klacht zal ik uiterlijk binnen 5 werkdagen reageren
  • Ik zal mij tot het uiterste inspannen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
  • Indien er voor beide partijen geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zal ik client(en) doorverwijzen naar het “Klachten Instituut Financiele Dienstverlening” Ik behoud mij hierbij het recht voor om de uitspraak van de K.I.F.I.D. niet als “bindend” te accepteren om zodoende de weg naar de Burgelijke Rechter open te houden.
  • In die gevallen waarbij client(en) een klacht heeft over een Geldverstrekker of Verzekeraar,  zal ik client(en) hiernaar doorverwijzen. Indien gewenst kan ik hierin ondersteunend optreden.
  • Van alle door mij ontvangen klachten houd ik een correcte administratie bij.

Heeft u een klacht, meld het mij. Bent u tevreden over mijn dienstverlening, zegt het voort!