Hypotheekbemiddeling

Wat houdt (hypotheek) bemiddeling eigenlijk in?

Om te kunnen bemiddelen in, hypotheken verzekeringen of consumptieve kredieten,  dient de bemiddelaar te beschikken over een vergunning van de AFM. Ik sta ingeschreven bij de AFM en bekend onder nummer: 12005312.

Na een grondige inventarisatie van uw huidige financiele situatie, en het uitbrengen van het definitief advies, volgt meestal een opdracht tot het aanvragen van een hypotheek, verzekering of consumptief krediet. Dit houdt in dat ik bemiddel bij de tot standkoming van een verzekerings- of kredietaanvraag.  U moet hierbij denken aan het aanvragen en begeleiden van het hele aanvraagproces tot en met de definitieve totstandkoming van de overeenkomst.

Indien de verzekeringen gelijktijdig worden gesloten in combinatie met een hypothecair krediet, reken ik geen extra kosten voor het aanvragen van de noodzakelijke verzekeringen. De bemiddelingskosten zijn in dat geval reeds verwerkt in het “all in ” tarief voor de hypotheekaanvraag. Voordeel hiervan is dat er geen perverse prikkels zijn bij het adviseren van verzekeringen.