Hypotheekadvies

Wat wordt verstaan onder een goed hypotheekadvies?

Aan een goed hypotheekadvies gaat een zorgvuldige inventarisatie vooraf. Dit is nodig om uw hudige financiele situatie en levenslooprisico”s nauwkeurig in kaart te brengen. Zoals, welke verzekeringen lopen er al, wat is het huiidig en toekomstig inkomen, welke aflossingsvorm geniet de voorkeur en wat zijn de overige wensen van de klant?

Het is mijn taak om de voorwaarden en actuele rentetarieven van de verschillende geldverstrekkers te kennen en te vergelijken. Omdat ik geen enkel financieel belang heb bij de keuze van de geldverstrekker of verzekeraar kunt u er van op aan dat u altijd een onafhankelijk en objectief advies krijgt.

Vanaf 1 januari dit jaar wordt het voor kopers steeds moeilijker om de kosten voor de hypothecaire lening en eventuele verbouwingskosten volledig mee te financieren. Vanaf 2018 is het zelfs helemaal  niet meer mogelijk om de kosten zoals de overdachtsbelasting, Makelaars-, Notaris- en advisekosten mee te financieren. Dit wordt in vaktermen ook wel “Loan to Vallue” genoemd . Met andere woorden, u mag niet meer lenen dat de waarde van de woning. Dit is de reden dat steeds meer ouders hun kinderen ondersteunen bij de aankoop van de woning middels een zogeheten “Leen/Schenkingsconstructie” Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, neem dan contact met mij op. Ik kan u dan in een persoonlijkk gesprek u hierover uitgebreid informeren.

Ik adviseer niet alleen naar de wens van de klant maar bovenal in het belang van de klant.