Financiële inventarisatie

Inventarisatie

Aan een hypotheek-, verzekerings- of kredietadvies gaat altijd een grondige risico-inventarisatie vooraf. Hierbij breng ik uw huidige en toekomstige financiële situatie in kaart. Al uw huidige verzekeringen worden op polisniveau nauwkeurig in kaart gebracht zoals lopende levens- en schadeverzekeringen. Ook wordt uw huidige hypotheeksituatie nauwkeurig geinventariseerd. Deze algehele inventarisatie is de basis voor het vervolgadvies. Ook bij het verzoek tot een second opinion zal ik eerst een algehele inventarisatie doen. Het is ook mogelijk mij opdracht te geven tot algehele inventarisatie om inzicht te krijgen in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Voor de kosten hiervoor verwijs ik u naar het tabblad tarieven.

Een goed advies is alleen mogelijk na een gedegen financiele inventarisatie!