Eerste hulp!

Eerste Hulp Bij Tegenslagen

Tijdens uw leven loopt u financiële risico’s, zo kunt u ziek, werkloos of arbeidsongeschikt worden of erger nog;  u of een van uw dierbaren, komt onverhoopt te overlijden. Dit gaat meestal gepaard met onverwachte kosten of een forse inkomensdaling. Het is in dat geval een geruststellende gedachte indien u voorzieningen heeft getroffen om deze kosten of inkomensdaling op te kunnen vangen. Ik ben in staat om  deze risico’s nauwkeurig voor u in kaart te brengen en desgewenst te bemiddelen bij de totstandkoming van de noodzakelijke verzekering. Tevens kan ik u de eerste hulp bieden indien zich onverhoopt een dergelijke tegenslag voordoet!

Door een terugtredende overheid worden particuliere verzekeringen steeds meer noodzakelijk!