Doorstromen

Doorstromer:

Andere woning: Onder een doorstromer, wordt verstaan iemand met een bestaande koopwoning die heeft besloten een andere (grotere) woning aan te kopen. Belangrijk hierbij is ook weer een goede financiële inventarisatie van uw huidige situatie. Kunnen de huidige voorwaarden bij de geldverstrekker worden meegenomen (verhuisregeling)?  Is het verstandig om bestaande verzekeringen door te laten lopen of wellicht te beeindigen. Allemaal vragen waarop ik als “Erkend Hypotheekadviseur” u antwoord kan geven. Ook bij de aankoop van een andere woning kan ik u behulpzaam zijn als het gaat om de aankoopbegeleiding en het controleren en bewaken van de koopovereenkomst.

Financiering: Na aankoop van de nieuwe woning, zal de fianciering geregeld moeten worden. Hierin kan ik als Intermediair een bemiddelende rol spelen tussen geldverstrekker en/of verzekeraar(s). Dit doe ik volledig onafhankelijk. Ik heb geen enkele verplichting jegens een bank, verrzekeringsmaatschappij of franchise organisatie.

Begeleiding: Tijdens het hele advies en bemiddelingsproces, zal ik ervoor zorgdragen dat alle noodzakelijke akties worden uitgezet en bewaakt.

Nazorg: Ook bij doorstromers kunt u na de definitieve aankoop van de nieuwe woning een beroep op mij doen als het gaat om vragen aangaande uw hypotheek, verzekeringstechnische- of eventuele belastingvragen.

Voor algehele begeleiding, aanvraag en bemiddeling voor uw hypotheek en het aanvragen van provisieloze verzekeringen, reken ik een vast “all in” tarief van €. 2.750,=. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Dus geen verrassingen achteraf!