Dienstverleningsdocumenten AFM

Per 1 juli 2013 is elke financiële dienstverlener verplicht het uniforme “AFM Dienstverleningsdocument” te gebruiken.

Voorafgaand aan het advies, dient dit document aan u te worden uitgereikt. Hiermee kunt u de  tarieven en diensten van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

AFM Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

AFM Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

AFM Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Voor overige informatie omtrent mijn werkwijze en tarieven, verwijs ik u naar de pagina “Dienstenwijzer”