Dienstenwijzer

Waarom een dienstenwijzer en een dienstverleningsdocument?

Voorafgaand aan een opdracht tot dienstverlening, ontvangt iedere klant van mij een AFM Dienstverleningsdocument waarin uiteen wordt gezet wie ik ben, wat u van mij mag verwachten en wat de kosten voor het advies en de bemiddeling zijn.

Onderstaand treft u een uitgebreid overzicht aan van mijn dienstenpakket.

Op Maat Advies & Financiele Dienstverlening houdt zich bezig met 6 kernactiviteiten te weten:

 • Adviseren en bemiddelen hypotheken
 • Adviseren en bemiddelen consumptieve kredieten
 • Adviseren en bemiddelen levensverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen bancaire producten
 • Aankoop en bemiddeling particuliere woningen

Mijn kantoor bestaat sinds 1998 en is gevestigd aan de Wilgenroos 38, 1441 VD te Purmerend.

Op 5 september 2013 hebben mijn echtgenote en ik, ten overstaan van Notaris Alsema-van Duin te Purmerend,  de wettelijk verplichte beroepseed afgelegd.

Ik voldoe aan alle wettelijke eisen zoals deze door de Wet Financieel Toezicht aan mij worden gesteld. Ik sta ingeschreven bij de Autoriteit Financiele Markten onder nummer: 12005312, beschik over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en ben aangesloten bij het klachteninstituut K.I.F.I.D. Ik ben zelfstandig ondernemer, onafhankelijk adviseur en op geen enkele wijze verbonden aan een bank of verzekeraar. Tevens sta ik ingeschreven als Erkend Financieel Adviiseur bij de “Stichiting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur” (SEH) en in die hoedanigheid verplicht om mij te conformeren aan de de beroepscode en tot jaarlijkse permanente educatie.  Bij de Kamer van Koophandel sta ik statutair ingeschreven als Op Maat Advies & Financiële Dienstverlening V.O.F..onder nummer: 36052010.  De handelsnamen zijn: Op Maat Hypotheekadvies en Op Maat Schadeverzekeringen.

Mijn telefoonnummer is 0299-471976. Mijn faxnummer is: 084-8396941. Mijn e-mailadres is: info@hypotheekaanhuis.nl. Het webadres is: www.hypotheekaanhuis.nl

Tijdens het weekend, vakantie of in noodgevallen ben ik bereikbaar op telefoonnummer: 0299-471976. Bij afwezigheid wordt u automatisch doorgeschakeld.

Nazorg:

Onder nazorg wordt verstaan die zorg welke noodzakelijk is voor eigen klanten en voortvloeit uit bij Op Maat Advies en Financiele Dienstverlening afgesloten hypotheken, schade-, inkomens- of levensverzekeringen zoals:

 • Ondersteuning en advisering bij het bepalen van een nieuwe rentevastperiode
 • Ondersteuning en advisering bij klachten over banken of verzekeraars
 • Ondersteuning en advisering bij belastingvragen aangaande uw hypotheek, verzekering of bancair product
 • Ondersteuning en advisering bij onverhoopt overlijden, werkloosheid, of arbeidsongeschiktheid
 • Ondersteuning en advisering bij onverhoopte betalingsproblemen
 • Ondersteuning en advisering bij relatiebreuk
 • Het up to date houden van via Op Maat Schadeverzekeringen afgesloten verzekeringen
 • Ondersteuning bij en het correct afwikkelen van bij ons gemelde schade(s)
 • Het informeren van mijn klanten over belangrijke (wets-) wijzigingen

Voor de noodzakelijke nazorg worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Kosten: Voor de kosten voor de diverse diensten verwijs ik u naar het tabblad “tarieven”

AFM Dienstverleningsdocument “Hypotheken”

AFM Dienstverleningsdocument “Risico”

AFM Dienstverleningsdocument “Vermogen”