Consumptief krediet

Doorlopend krediet, persoonlijke lening, woningkrediet of Autofinanciering?

Ook voor een doorlopend krediet, persoonlijke lening, woningkrediet of autofinanciering kunt u bij mij terecht. Na een inventarisatie van uw financiële situatie kan ik u helpen bij het maken van de juiste keuze en voor u het gewenste krediet aanvragen.

Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet is er sprake van een lening waarbij u het deel dat u per maand aflost, na verloop van tijd ook weer kunt opnemen. Het risico bij en dergelijk krediet is wel dat u uiteindelijk niets aflost. De maandelijks aflossingstermijn varieert, afhankelijk van uw situatie, van 1% tot 2% van uitstaande hoofdsom. Bijvoorbeeld: Bij een lening van €. 10.000,= bedraagt de maandelijkse termijn dan €. 100,,=, €. 150,= of €. 200,=.

Persoonlijke lening
Bij een persoonlijke lening wordt bij het bedrag dat u ontvangt de te betalen rente over de kredietperiode vastgesteld en opgeteld. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door het aantal aflossingstermijnen. Bijvoorbeeld; U leent €. 10.000,= gedurende een periode van 5 jaar. De rente over de gehele looptijd bedraagt dan als voorbeeld €. 1.750,=. De totale krediet som bedraagt in dat geval dan €. 11.750,=. Dit bedrag wordt dan gedeeld door 60 maanden. De maandelijkse termijn zal dan €. 195,83.bedragen.

Woningkrediet
Het is tegenwoordig nog maar beperkt mogelijk om eventuele verbouwingen aan uw woning mee te financieren in uw hypotheek. Hiervoor is het woningkrediet bedoeld. In dat geval leent u geld voor een verbouwing en lost u de lening annuitair of lineair (meestal in 10 of 15 jaar)  af. In dat geval is de rente fiscaal aftrekbaar. Deze kredietvorm is tevens geschikt voor restschuld financiering in het geval u uw oude woning met verlies heeft moeten verkopen.

Autofinanciering
Een auto of een motorfiets financieren bij een dealer is in de meeste gevallen een dure aangelegenheid waarbij u in de regel een hoge rente betaalt. Het is ook mogelijk om via mij een auto of motor financiering aan te vragen. U bent dan in de meeste gevallen voordeliger uit. Voor zelfstandig ondernemers of ZZP ers kan zelfs een autofinanciering worden aangevraagd zonder dat er jaarcijfers zoals aangiften IB en balansen hoeven worden aangeleverd.

Execution only
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf rechtstreeks, via mijn website, een financiering aan te vragen. In dat geval dient uzelf alle gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aanleveren. U dient in dat geval over voldoende financiële kennis te beschikken en blijft u zelf verantwoordelijk voor de financiële beslissingen.  Er is dan sprake van zogeheten ” Execution only” .
Via onderstaande aanvraagmodule kunt u zelf een financieringsaanvraag indienen!