Bankgarantie

Wat houdt een bankgarantie nu precies in?

In de koopovereenkomst staat meestal de bepaling dat er voor een bepaalde datum een “Bankgarantie” moet worden gesteld. Dit tot meerdere zekerheid voor de verkoper voor het geval de koper niet aan zijn afnameverplichting voldoet. Deze garantie wordt meestal gesteld op 10% van de koopsom en dient bij de Notaris te worden afgegeven. Als u over voldoende eigen financiële middelen beschikt , kunt u 10% van de koopsom overmaken naar de behandeld Notaris. Deze verrekent dan bij de overdracht dit bedrag met de te betalen koopsom. Mocht u niet over eigen financiële middelen beschikken, kunt u gebruik maken van de “Bankgarantie service” die ik u kan bieden. In dat geval kan ik er voor zorgen dat een verzekerde bankgarantie tijdig wordt gesteld door “Nationale Waarborg”. Deze instantie geeft bij de Notaris, namens u, de garantie af. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen ongeveer € 300,=. e.e.a. afhankelijk van de hoogte van de garantie. Ook hierbij kan ik u desgewenst ontzorgen.